Обгрунтування пошуку максимуму

опис пристрою

Обгрунтування, чому зворотний зв'язок по рівню струму заряджаемого акумулятору можна замінити на піковий рівень струму ключу конвертеру.

Трохі фізики:

Закон електромагнітної індукції:

U=L* dI/dt; (1)

У нашому випадку напруга є константою на протязі періоду ШИМу:

U=L* I/t; (2)

I= U * t /L; (3)

Як бачимо з (3), рівень пікового струму пропорційний напрузі на виході сонячної панелі та тривалості імпульсу ШИМу.

Таким чином, миттєва потужність на задньому фронті імпульсу ШИМу:

Ppeak=U* I(t) = U2 * t /L; t - тривалість импульсу; (4)

Середній рівень потужності можна знайти як інтеграл від миттєвої потужності за час дії імпульсу ШИМу, поділеному на час періоду Т, якщо U=const:

Paver= U2* t2 /(2*L*T); t- тривалість імпульсу; (5)

Як можна побачити у (2), у мить закінчення імпульсу ШИМу напруга та струм зв'язані прямо, з цього можна зробити висновок:

Paver= U2 * t2 /(2*L*T)=(L * I /t) 2 * t2 /(2*L*T)=I2 * L/ (2*T); (6)

Таким чином, найбільший рівень пікового струму співпадає з найбільшою потужністю сонячної панелі.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License