Термометер температури по відчуттям

Ідея вимірювання температури "за відчуттям" полягає в тому, що подогріваємо датчик незмінною потужністю спочатку у кімнатних умовах та потім у зовнішньому повітрі, знаходимо відношення між температурою підігріву(різниця температур підігрітого та холодного датчиків) датчику прі кімнатних умовах та температурою підігріву у зовнішньому повітрі. За рахунок дії охолоджуючих факторів (вітру, дощу та ін.) зовнішня температура пігдігріву завжди менша, ніж кімнатна. Далі це відношення треба скоректувати на різницю між температурою тіла людини (36.6 C) та наявною температурою повітря. Температуру підігріву датчику у кімнаті треба виміряти тільки 1 раз під час калібрування, далі ця величина вікористовується як незмінний коефіцієнт датчику.

Плата основного контролеру:
controller.pdf
controllerBOARD.pdf
controllerTOP.pdf
controllerBOTTOM.pdf

Плата індікатору:
indicator.pdf
indicatorBOARD.pdf
boardPARTs.pdf
boardBOTTOM.pdf

device program

device foto

Для розрахунку температури "за відчуттям" використовується формула:

Tза_відчуттям = Tтіла_людини - (Tтіла_людини - Tповітря)*Kkorrect ;

Kkorrect = 1+(deltaTкімнатна/deltaTвулична-1)/Ksensor ;

deltaTкімнатна та deltaTвулична це різниці між температурою холодного та підігрітого дутчику.

Ksensor=4;

Коефіціент Ksensor я підібрав просто щоб показник температури "за відчуттям" співпадав з температурою, що дає місцева метеостанція. Здається, що цей коефіціент відображає різницю у втратах тепла між відкритим тілом та одягнутою людиною при температурі підігріву.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License